piątek, 12 kwietnia 2019

Jak przeprowadzić odbiór techniczny krzesełka schodowego?


Data publikacji: 12 kwietnia 2019 r.


Samo zamontowanie krzesła do zwożenia chorych po schodach nie wystarczy, by móc w pełni korzystać z jego funkcjonalności. Zgodnie z prawem możesz uruchomić urządzenie dopiero po uzyskaniu protokołu poświadczającego możliwość użytkowania windy. Zobacz, co trzeba zrobić, aby go otrzymać.


W artykule znajdziesz informacje o tym:
  • jakie dokumenty trzeba przygotować przed odbiorem technicznym,
  • na czym polega pełen dozór techniczny,
  • ile kosztuje odbiór techniczny i serwisowanie windy krzesełkowej.


Jak przeprowdzadzić odbiór techniczny krzesła schodowego?
Zobacz, co trzeba zrobić, by móc korzystać z krzesła schodowego.


Czy krzesełka schodowe podlegają pod dozór UDT?


Tak, urządzenia dźwigowe służące do przewożenia osób starszych i niepełnosprawnych po schodach są objęte tzw. pełnym dozorem technicznym. Ich założenie powinno więc być równoznaczne ze zgłoszeniem montażu do Urzędu Dozoru Technicznego. Przedstawiciele UDT poddają kontroli krzesełka schodowe, platformy i inne windy schodowe przed ich oddaniem do użytkowania oraz prowadzą okresowe badania techniczne. Dopuszczone do użytku mogą być jedynie urządzenia zgodne z Dyrektywą Maszynową 2006/42/EC, które przeszły odbiór techniczny poświadczony protokołem. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o formalnościach związanych z odbiorem krzesełka do transportu po schodach, przeczytaj Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

Firma Windy Schodowe udostępni Ci dokumentację techniczną.


Dokumentacja techniczna krzesełka schodowego


Pierwszym krokiem do przeprowadzenia odbioru technicznego jest skompletowanie niezbędnej dokumentacji. Część dokumentów możesz uzyskać od firmy, która dostarcza i montuje krzesełka schodowe. Jeżeli zamówiłeś założenie urządzenia dźwigowego w firmie Rav-Net Rafał Kurzyna, bezpłatnie udostępnimy Ci pełną dokumentację techniczną związaną z urządzeniem. Otrzymasz od nas: protokół montażu, opis techniczny, projekt wykonawczy, protokół prób przeciążeniowych, deklarację CE, a także instrukcję obsługi i listę serwisową. Na Twoje życzenie przygotujemy też wniosek o odbiór, w którym jako płatnik figuruje właściciel krzesła do zwożenia chorych po schodach.

Co zawiera dokumentacja dla UDT?

Co jeszcze trzeba dołączyć do wniosku?


Niezbędne jest także uzyskanie:
  •    protokołu budowlanego poświadczającego, że schody przeniosą obciążenia związane z krzesełkiem. Dokument ten musi zawierać podpis osoby z uprawnieniami budowlanymi, a więc kierownika budowy, konstruktora lub projektanta. Warto dołączyć do niego również skan uprawnień.
  •       protokołu elektrycznego ze schematem jednokreskowym. Obejmuje on gniazdko, z którego pochodzi prąd zasilający krzesełko do transportu po schodach osób starszych i niepełnosprawnych. Protokół ten może wystawić wyłącznie elektryk z uprawnieniami D i E (warto dołączyć ich skan do wniosku).

Gdy skompletujesz pełną dokumentację, zanieś ją do Urzędu Dozoru Technicznego. Tydzień później poproś o podanie danych inspektora, który ma sprawdzić stan urządzenia. Po ich uzyskaniu skontaktuj się z nim, aby umówić termin odbioru krzesełka schodowego. Możesz też przekazać kontakt ekspertom z Wind Schodowych, aby uzgodnili szczegóły odbioru, w którym musi uczestniczyć konserwator z uprawnieniami UDT (np. przedstawiciel firmy montującej krzesełko).

Po odbiorze pamiętaj o serwisowaniu krzesełka.

Koszty odbioru i serwisowania krzesełek schodowych


Aby urządzenie dźwigowe było bezpieczne i długo zachowało sprawność, należy zadbać nie tylko o jego odbiór techniczny, ale również serwisowanie. Wiążą się z tym dodatkowe koszty. Odbiór techniczny to wydatek rzędu 300-500 zł, do tego dochodzą jeszcze koszty przygotowania dokumentacji i przeprowadzenia formalnej procedury odbioru. Badanie wykonane przez inspektora z UDT jest ważne przez 2 lata, po upływie tego terminu należy je ponowić. 

Dzięki serwisowaniu będziesz mógł dłużej cieszyć się swoją windą krzesełkową.
Regularne serwisowanie pozwala na bieżąco wykrywać usterki.

W międzyczasie należy serwisować krzesełko schodowe, z czym wiążą się koszty rzędu 200-250 zł (wg. cennika Wind Schodowych). Do opłat związanych z każdą wizytą serwisanta trzeba jeszcze doliczyć koszt części zamiennych, o ile ich wymiana będzie konieczna. Krzesełko schodowe przeznaczone do użytku prywatnego należy sprawdzać 1 raz w roku, w pozostałych przypadkach umów się z serwisantem na 2 wizyty w roku.