niedziela, 3 kwietnia 2022

Dofinansowanie zakupu windy dla niepełnosprawnych

Data publikacji: 03.04.2022

Kupno wind ułatwiających pokonywanie barier architektonicznych jest dużym obciążeniem dla budżetu osoby niepełnosprawnej, dlatego Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wychodzi naprzeciw tym potrzebom. PFRON może dofinansować do 95% kosztów związanych z zakupem takich sprzętów jak: krzesła schodowe, platformy schodowe, podnośniki pionowe

Z poniższego tekstu dowiesz się:

- Dla kogo przeznaczone jest dofinasowanie?

- Jakie dokumenty musisz zgromadzić, by uzyskać dotację do zakupu windy z PFRON?

- Kiedy najlepiej złożyć wniosek o dofinansowanie z MOPS/MOPR/PCPR?

Komu przysługuje dofinasowanie na zakup windy dla niepełnosprawnego?

Pomoc finansowa w zakupie windy skierowana jest zarówno do osób pełnoletnich, jak i małoletnich, które borykają się z niepełnosprawnością ruchową i posiadają stosowne orzeczenie potwierdzające ten fakt. Pierwszy krok, który należy wykonać celem uzyskania dofinasowania, to udanie się do lekarza po zaświadczenie potwierdzające rodzaj niepełnosprawności. Taki dokument jest ważny jedynie 3 miesiące od momentu wystawienia, więc nie należy zwlekać z udaniem się do odpowiedniej instytucji z kompletem wymaganych pism i formularzy.  

Jakie dokumenty są potrzebne, by uzyskać dofinasowanie do zakupu wind dla niepełnosprawnych?

Kierując się do MOPS, MOPR lub PCPR w Twoim miejscu zamieszkania powinieneś przygotować, oprócz wspomnianego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i aktualnego poświadczenia lekarskiego:

- kosztorys dotyczący zakupu i montażu windy

Mamy kilkunastoletnie doświadczenie związane z dostawą i montażem wind.

- fakturę proforma wystawioną przez firmę zajmującą się sprzedażą i instalowaniem wind dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Nasi doradcy służą pomocą i chętnie podzielą się swoją wiedzą dotyczącą ubiegania się o dofinansowanie ze środków z PFRON.

- szkic budynku

- załączniki wymagane przez daną instytucję 

Powinieneś być zameldowany na stałe w miejscowości, w której starasz się o zamontowanie windy. Będzie także konieczne uzyskanie zgody organu administracyjnego zarządzającego budynkiem mieszkalnym/ właściciela nieruchomości na montaż sprzętu do likwidacji barier architektonicznych (jeśli nie posiadasz prawa własności lokalu). 

Wniosek o dofinasowanie ze środków PFRON na zakup windy może być złożony przez przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub pełnomocnika w imieniu osoby niepełnosprawnej. 

Kiedy należy składać wniosek o dofinasowanie do zakupu windy dla niepełnosprawnych ?

Dokumenty można złożyć do MOPS, MOPR lub PCPR przez cały rok, ale warto wiedzieć, że decyzje o przyznaniu środków finansowych na zakup wind dla niepełnosprawnych podejmowane są według kolejności napływania wniosków. Każda instytucja ma określoną pulę funduszy z PFRON na dany rok, dlatego im szybciej złożysz komplet dokumentów, tym większa szansa, że uzyskasz dofinansowanie. 

Platforma Logic
Podnośnik Kali A przed blokiem.
Urzędnik z PFRON dokona wizji lokalnej miejsca, w którym na być zainstalowany sprzęt dla osoby niepełnosprawnej.

Przed podjęciem decyzji o przyznaniu dofinasowania pracownik Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeprowadza wizję lokalną miejsca, w którym ma być zainstalowana winda dla osoby z niepełnosprawnością ruchową. Następnie powoływana jest specjalna komisja, której zadaniem jest podjęcie decyzji o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku. Jeśli komisja zatwierdzi przyznanie środków finansowych, kolejnym krokiem jest podpisanie umowy między instytucją, a beneficjentem. Gdy dotacja jest już przyznana, wnioskodawcy pozostaje dostarczenie do MOPS lub PCPR faktury wystawionej przez firmę zajmującą się sprzedażą i montażem windy. Pamiętaj, że w przypadku dofinasowania z PFRON Twoja wpłata własna obejmuje jedynie kwotę nie podlegającą dofinasowaniu. 

Poniżej film, które podsumowuje wszystkie kroki, jakie powinieneś wykonać celem zakupu windy dla niepełnosprawnego z dofinansowania PFRON:

Warto zapoznać się z informacjami zawartymi w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej.