sobota, 21 maja 2016

Winda czy podjazd - oto jest pytanie

Winda dla osób niepełnosprawnych
Bardzo często osoby rozważające w jaki sposób mają zniwelować barierę architektoniczną rozważają, czy lepiej zainstalować jakieś urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych, czy też podjazd, który daną barierę zlikwiduje.
W niniejszym artykule postaram się przedstawić argumenty przemawiające za jednym oraz drugim rozwiązaniem - mam nadzieje, że po przeczytaniu mojego tekstu będzie Państwu łatwiej podejmować tego rodzaju decyzje.

Urządzenia do transportu osób poruszających się na wózku inwalidzkim


Obecnie na naszym rynku mamy całą gamę wind, platform i podnośników służących do transportu osób niepełnosprawnych. Możemy wybierać w modelach o różnych udźwigach, sposobach mocowania oraz rodzajach napędów.
Chyba największą popularnością cieszą się podnośniki pionowe oraz platformy schodowe. Urządzenia te pozwalają osobie niepełnosprawnej na samodzielne pokonanie bariery architektonicznej - przynajmniej w teorii - z pewnością poruszymy na tym portalu jeszcze nieraz tę kwestię.
Podnośnik pionowy dla niepełnosprawnych Kali B
Podnośniki pionowe (windy dla niepełnosprawnych) mogą podnosić osobę na wózku do różnych wysokości. W przypadku kiedy różnica poziomów jest nie większa niż 3 metry możemy zastosować podnośnik bez szybu posadowiony na fundamencie.
Taki podnośnik pionowy może mieć na pęd hydrauliczny (wówczas najczęściej wymaga wykonania podszybia) lub elektryczny, np. śrubowy. Jeżeli chodzi o udźwig to podnośniki mają z reguły udźwig na poziomie 300 kg lub większy. W tej klasie urządzeń jednym z bardziej popularnych w Polsce urządzeń jest podnośnik pionowy Kali B.
Platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych
Platforma schodowa może być swego rodzaju alternatywą dla podnośnika - w momencie kiedy nie mamy miejsca na postawienie małej windy lub po prostu wolimy wybrać inne urządzenie to praktycznie pozostaje tylko wybór platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych. Urządzenie to instalowane jest w ciągu biegu schodowego. Tor jezdny platformy jest mocowany do ściany nośnej (oczywiście jeżeli mamy obok schodów grubą, nośną, równą ścianę) lub na specjalnych słupkach. Platformy schodowe mają udźwig od 200 do 300 kg i zasilanie elektryczne. Różny jest sposób przeniesienia napędu z silnika elektrycznego - zębatka, lina, koło cierne.
W porównaniu do podnośnika zaletą jest to, że nie trzeba wykonywać praktycznie żadnych przygotowawczych prac budowlanych pod montaż tego urządzenia. Wadą może być zawężenie szerokości biegu schodowego.

Warto wiedzieć, że każde urządzenie do transportu osób, w tym również niepełnosprawnych podlega pod nadzór techniczny UDT. Po montażu odbywa się odbiór/badanie - następnie czynność ta powtarzana jest co dwa lata. Dodatkowo różnego rodzaju windy i platformy powinny być serwisowane. Okres serwisowania jest określony w dokumentacji technicznej urządzenia przez jego producenta i może wynosić od 30 dni do nawet roku. Koszty związane z odbiorem i serwisowaniem w pewien sposób podwyższają całkowity koszt zakupu i eksploatacji urządzenia do niwelacji barier architektonicznych.

Podjazdy dla wózków inwalidzkich


Podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
W wypadku kiedy do zniwelowania schodów zastosujemy podjazd znika nam koszt odbioru technicznego. Koszt serwisowania pozostaje w postaci okresowego malowania konstrukcji podjazdu i utrzymania go w stanie zapewniającym bezpieczeństwo.
Generalnie uważa się, że podjazd jest tańszy, jednak warto pamiętać, że kąt nachylenia podjazdu na zewnątrz budynku to może być tylko 6%, a dodatkowo po każdych 10 metrach pochylni należy wykonać 1,5 metra płaskiej części. Jeżeli się to wszystko uwzględni to wychodzi, że nawet do zniwelowania 80 cm trzeba wykonać mnóstwo metrów takiego podjazdu.
Mówiąc krótko - jeżeli masz miejsce na wykonanie podjazdu i to miejsce nie może (lub nie musi) być wykorzystane w inne sposób - np. jako miejsce parkingowe (albo raczej kilka miejsce parkingowych) to można rozważyć budowę takiego podjazdu. W każdej innej sytuacji urządzenie do transportu osób na wózkach będzie lepszym rozwiązaniem.